Sigurna Beba

Povrat sredstava
U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povrat novca ili na zamenu za drugi proizvod. Plaćeni iznos se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.
Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Procedura za povraćaj sredstava
Kontaktirajte nas pozivanjem broja telefona 0604727771 ili nam pošaljite email na adresu: Sigurna Beba [email protected]. U e-mailu potrebno je navesti podatak Vašeg broja računa/otpremnice, Vaš JMBG (opciono) i broj dinarskog tekućeg računa.
Kada dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosledjena na email adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.
Povraćaj sredstava se vrši iskljucivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.
Poručeni artikal, bez prethodnog kontakta i dogovora sa operaterima u Internet prodavnici prodavnici, koji je gore naveden, ne možete samoinicijativno menjati/zahtevati novac u nekom od maloprodajnih objekata Armax d.o.o, ili slati na adrese koje su navedene na računu/otpremnici.
Svaki takav paket biće vraćen pošiljaocu o trošku pošiljaoca.

Saglasnost i promena uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Armax d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja e-mail obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

X